NUMER 12

jesień - zima 2005


Drodzy Łamigłówkowicze!

Zachęcamy do rozwiązywania kolejnej porcji zagadek. Rozwiązania przesyłajcie do 15 lutego 2006 roku na adres pocztowy: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17 – 230 Białowieża lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: angier@bpn.com.pl z dopiskiem „Puszczyk nr 12 – Rusz Głową”.

Wysyłając odpowiedzi listem piszcie je na zwykłych kartkach, a gazetkę udostępnijcie innym miłośnikom łamigłówek. Nie zapomnijcie się podpisać i podać swojego adresu, wieku oraz nazwy szkoły, do której uczęszczacie. Wśród osób, którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy nagrody! Przypominamy, że czekamy na kolejną porcję łamigłówek. Na autorów publikowanych zagadek czekają upominki.

I. KRZYŻÓWKA Z HASŁAMI RYSUNKOWYMI

Rozwiązaniem jest hasło, które odczytacie z liter wpisanych w zaciemnione pola.

Autorem tej krzyżówki jest Natalia Sikorska ze Szkoły Podstawowej w Narewce. Uczennica klasy „0”B wykonała ją w ubiegłym roku szkolnym na konkurs „Z przyrodą na TY”. Organizatorkom konkursu – Paniom: Mirosławie Kiersnowskiej i Dorocie Jurczuk gratulujemy pomysłu i dziękujemy za przesłanie wyróżnionych prac.

 

II. ZAGADKI

Odgadnij, jakich bohaterów skrywają poniższe zagadki.

Autorami zagadek jest Pan Marek Boratyński – nauczyciel przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim. Dziękujemy.

1. Nie ryba, a w wodzie żyje,

    nie drwal, a drzewa ścina.

    Dom swój pod wodą kryje

    w leśnych gęstwinach.

2. Malutki kowal w lesie się schował.

    Choć bez kowadła i bez młota,

    głośna jego robota.

3. Choć kapelusz go zdobi,

    kłaniać się nie myśli.

    Czeka, aż się pochylą ci,

    co tutaj przyszli.

4. Owad niewielki, czarny,

    niezwykle gospodarny.

    Po dróżce swej drepce

    z igieł buduje kopce.

5. Pachnące, czerwone,

    słońcem malowane.

    Przyniosę ich z lasu

    pełny po brzeg dzbanek.

III. KRZYŻÓWKA O ZWIERZĘTACH I ROŚLINACH

Rozwiązaniem jest hasło. Krzyżówkę opracowała Karolina Matuszak, uczennica kl. IIIc Szoły Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim. Dziękujemy Pani Zofii Wypychowskiej – wychowawczyni Karoliny za nadesłanie pracy.

Poziomo:

1. Buduje tamy.

2. Jest duży i mieszka w puszczy.

3. Wisi nocami do góry łapkami.

4. Bocian nie tylko biały, ale i ...

5. Wyje do księżyca.

Pionowo:

a. Stoi w wodzie na jednej nodze.

b. Ptak w godle Polski.

c. Dziki koń, jeden z przodków konia domowego.

d. Młode żywią się mlekiem matki.

Z liter w ponumerowanych polach ułóż hasło:

Rozwiązanie łamigłówek
z „Puszczyka” nr 10.

I. Tropy: 1-jeleń, 2-dzik, 3-żubr, 4-ryś, 5-wilk.

II. Rozwiązanie zagadek: 1-płomykówka, 2-puchacz, 3-sóweczka, 4-wiewiórka, 5-gronostaj. III. O kim mowa: A-gronostaj, B-łasica, C-wiewiórka, D-sowa, E-wilk.

V. Rebusy: 1. słowianie, 2. uroczysko.

Spośród poprawnych rozwiązań wylosowaliśmy pięcioro zwycięzców. Są to: Dominika Romaniuk z Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, Natalia Nikołajuk i Paulina Łojewska z Zespołu Szkół w Czyżach, Monika Żakiewicz i Krzysztof Sakowski z Zespołu Szkół w Narwi.

Rozwiązanie łamigłówek
z „Puszczyka” nr 11.

I. Rozwiązanie zagadek: 1-bazie, 2-dzięcioł, 3-brzoza, 4-jagody, 5-konwalia. III. Krzyżówka: hasło – już wiosna przychodzi. IV. Rebusy: 1. nie wycinajmy starych drzew, 2. wiosna wita las i zwierzęta.

Spośród poprawnych rozwiązań wylosowaliśmy pięcioro zwycięzców. Są to: Joanna Jurczuk i Natalia Sacharczuk z Hajnówki, Dawid Prabucki z Zespołu Szkół w Narwi, Paulina Misiuk i Mateusz Puchalski z Bielska Podlaskiego.

Serdecznie gratulujemy! Zwycięzcy w nagrodę otrzymują książki przyrodnicze, podarowane przez Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF). W imieniu Redakcji „Puszczyka” i osób nagrodzonych serdecznie dziękujemy funduszowi za wsparcie.

   

* Zima za pasem

PUSZCZYKOWE

WIEŚCI

* Sianokosy na Hwoźnej

* W labiryncie koryt rzecznych

   

ABC

OBSERWATORA

PRZYRODY

   

* Tajemnice świerka pospolitego

* Bezkręgowce też potrzebują
    martwych drzew

* O wędrówkach roślin

* Zimowi goście

   

Z KUFERKA

BABUNI

   

* Najważniejszy mieszkaniec
    domu

   

LEGENDY,

GAWĘDY,

WIERSZE

   

* Wężowa wdzięczność

   

* OGŁASZAMY KONKURS!!!

   

* Rozstrzygnięcie wakacyjnego
    konkursu

* Kącik literacki

   

RUSZ GŁOWĄ

   

Z GŁOWY MĄDREJ SOWY

   

PUSZCZYKOWA GALERIA

   

Napisz do "Puszczyka"


K s i ę g a   G o ś c i

   

zobacz księgę gości

dopisz się do księgi

Zapraszamy
do wpisywania się
do "Księgi gości"

 

Adres redakcji:

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża

Park Pałacowy 11

z dopiskiem "PUSZCZYK"

tel. 0-85 682-9717

http://www.bpn.com.pl/puszczyk.htm


Powrót do strony

Białowieskiego

Parku Narodowego

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


©  Białowieski  Park  Narodowy